ระบบดูแลนักเรียน

Please enter your Username and Password
 Username :
 Password :

ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้นถึงจะเข้าได้ เข้าไม่ได้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จำนวนที่เข้าใช้ผ่านมา
1
เกรียงไกร สิงห์ตาคำ
ใช้มาแล้ว 219 ครั้ง
2
นงคราญ มงคลเคหา
ใช้มาแล้ว 1150 ครั้ง
3
พิไรกุล แก้วคำงาม
ใช้มาแล้ว 299 ครั้ง
4
เพชรจันทร์ โขลา
ใช้มาแล้ว 198 ครั้ง
5
ฟองคำ ราชคม
ใช้มาแล้ว 5 ครั้ง
6
ลำปาง มาตราช
ใช้มาแล้ว 6 ครั้ง
7
ศุภกิจ ราชคม
ใช้มาแล้ว 79 ครั้ง
8
สมชาติ ราชคม
ใช้มาแล้ว 132 ครั้ง
9
เสียงพิน เสือก่านคำ
ใช้มาแล้ว 338 ครั้ง
10
สุภา ศรีอายุ
ใช้มาแล้ว 353 ครั้ง
11
แสงเมือง บุรีเพีย
ใช้มาแล้ว 1128 ครั้ง
12
อุไรวรรณ สนชาวไพร
ใช้มาแล้ว 472 ครั้ง
13
จันทรภัทร สลีสองสม
ใช้มาแล้ว 32 ครั้ง
14
ลักษณาภรณ์ สุรินทร์
ใช้มาแล้ว 21 ครั้ง
15
สุมินตรา มีชัย
ใช้มาแล้ว 9 ครั้ง
16
นุชจิฬา ราชคม
ใช้มาแล้ว 54 ครั้ง
17
สุพศิน บุญสูง
ใช้มาแล้ว 101 ครั้ง
18
ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
ใช้มาแล้ว 29 ครั้ง
19
ธนกิจ ไชยมาดี
ใช้มาแล้ว  ครั้ง
20
ปนัดดา สำราญจิตร
ใช้มาแล้ว 16 ครั้ง